Pompy z podwójną membraną wężową MULTISAFE dedykowane są do transportu mediów od dużej lepkości i gęstości np.:

 • smoła
 • kwasy
 • zasady
 • rozpuszczalniki
 • emulsje
 • szlamy
 • zawiesiny
 • ścieki komunalne
 • koncentraty
 • zawiesiny rud
 • żele
 • parafiny
 • oleje
 • tłuszcze
 • szlam węglowo-pyłowy

Pompy membranowe mają zastosowanie w:

 • Przemyśle paliwowo – energetycznym
 • Górnictwie i metalurgii
 • Przemyśle chemicznym
 • Przemyśle spożywczym
 • Energetyce
 • Inżynierii procesowej.

Innowacyjnym rozwiązaniem w pompach z podwójną membraną wężową MULTISAFE jest stworzenie przez firmę FELUWA hermetycznie zamkniętej, oscylacyjnej pompy wyporowej, która jest szczelnie odseparowana od pompowanego medium. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zespołu dwóch membran wężowych, ułożonych jedna w drugiej.

Dzięki tego typu innowacji wewnętrzne elementy pompy (membrana i obudowa pompy) są całkowicie odseparowane od transportowanego medium. Pompy te zapewniają liniowy przepływ (bez odchyleń strumienia medium) oraz minimalne zużycie elementów roboczych pompy.

Pompy te posiadają zdolność do tłoczenia zawiesin o zawartość frakcji stałych do 80%.

Wydajność tłoczenia pomp wynosi od 0,1 m3 /h do 1350 m3 /h przy ciśnieniach dochodzących maksymalnie do 350 bar. Temperatura pompowanego medium 2000C

Zasada działania pompy z podwójną membraną wężową MULTISAFE.

Zalety pompy z podwójną membraną wężową MULTISAFE

 • Zastosowanie podwójnej membrany która zapewnia nam hermetyczne odseparowanie pompowanego medium od elementów wewnętrznych pompy.
 • Cylindryczny kształt membranydzięki któremu osiągamy liniową charakterystykę przepływu medium co zapobiega osadzaniu się części frakcji stałych podczas pracy pompy.
 • Zawory kulowe których budowa umożliwiające szybkie i łatwe wymontowanie całego zespołu zaworu bez wcześniejszego usuwania elementów strony ssawnej oraz strony tłocznej pompy
 • System diagnostyczny który obejmuje prace pompy  w szczególności:
  • Akustyczną diagnostykę zaworów w celu wczesnego rozpoznania zużycia zaworów.
   Stały monitoring warunków pracy poszczególnych zaworów zwrotnych realizowany jest poprzez czujniki akustyczne zamocowane na zewnętrznej obudowie zaworów. Zastosowana technika pomiaru umożliwia wykrywanie przecieków przy spadku wydajności poniżej 1,5%. Zużycie zaworu można wykryć na wczesnym etapie oraz dokładnie zlokalizować, co umożliwia planowanie realizacji prac serwisowych i napraw.
  • Diagnostykę membrany wężowej.
   Ciągły monitoring warunków pracy membran wężowych MULISAFE może być kontrolowany przez czujniki ciśnienia oraz manometry . W przypadku przecieku jednej z membran wężowych pompowane medium, ciecz dostaje się do  przestrzeni bezciśnieniowej pomiędzy membranami. Narastające przez wyciek ciśnienie generuje odpowiednio przetwarzany sygnał do systemu monitorującego. Sensor wyczuwa wzrost ciśnienia pomiędzy membranami i informuje o tym operatora. Umożliwia to wykrywanie usterek (nie awarii) za pomocą czujnika ciśnienia. Pomimo uszkodzenia jednej z membran, pompa może dalej pracować do czasu planowanego postoju.
  • Diagnostykę temperatury oleju hydraulicznego i temperatury przekładni mechanicznej.
   Nadzór nad temperaturą oleju hydraulicznego i przekładni mechanicznej realizowany jest poprzez czujniki temperatury.
  • Diagnostykę ciśnienia na odcinku ssawnym pompy membranowej.
   Dla właściwego działania pompy membranowej konieczny jest ciągły dopływ medium z odpowiednim ciśnieniem na wlocie pompy. Monitoring ciśnienia na odcinku ssawnym realizowany jest poprzez membranowe mierniki ciśnienia.

WordPress PopUp Plugin