Stacja chłodzenia emulsji MPI-ECS jest przeznaczona do chłodzenia emulsji lub wody w układach hydraulicznych pracujących w zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu stopnia „a”, „b” lub „c” i/lub pyłu węglowego klasy A lub B.

Modułowa budowa stacji chłodzenia emulsji MPI-ECS umożliwia dostosowanie wydajności stacji do wymaganego zapotrzebowania na moc chłodniczą w zakresie 50 ÷ 200kW.

W celu zoptymalizowania pobieranej ilości cieczy chłodzącej stacja MPI-ECS posiada automatyczny układ regulacji temperatury redukujący do minimum ilość cieczy chłodzącej przy równoczesnym utrzymaniu zadanej temperatury chłodzonej emulsji.

Stacja może być również doposażona w filtr spływowy wraz z układem by-pass umożliwiającym czasowe wyłączanie chłodnicy z układu i przeprowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych.

Całość zabudowana jest w klatce w wykonaniu do posadowienia na spągu lub do zawieszenia na elementach nośnych trasy kolejki podwieszanej.

WordPress PopUp Plugin