Wysokociśnieniowe zawory hydrauliczne

Zawory, wraz z blokowymi elementami systemu sterowania (regulatory, kolektory z rozgałęzieniami), technologia kontroli przepływu oraz modułowe systemy cieczowe, stanowią jeden z najważniejszych elementów instalacji hydraulicznych.

Zawory te pełnią wiele funkcji, m.in. sterują kierunkiem przepływu cieczy, regulują i ograniczają natężenie w sposób skuteczny i niezawodny, nawet w ekstremalnych warunkach pod wysokim ciśnieniem.

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie inżynieringu hydrauliki wodnej i obszerne portfolio zaworów pozwala na dobór optymalnych produktów dla licznych zastosowań, szczególnie dla systemów sterowania prasami hydraulicznymi wszelkiego rodzaju (kolektory z rozgałęzieniami, bloki zaworowe). Przed dostarczeniem do klienta wszystkie zawory, jak i pozostałe produkty ciśnieniowe z naszej oferty, poddawane są testom funkcjonalnym.

Parametry:

Objętościowe natężenie przepływu wynosi do 30 000 dm³/min przy ciśnieniu roboczym do 800 bar.

Ciecze:

 • Ciecze hydrauliczne HFA/HFC
 • Woda niezaolejona / czysta woda
 • Woda kopalniana
 • Woda przemysłowa
 • Woda ze zbijacza zgorzeliny
 • Ciecze neutralne o lepkości 0,5 – 4,0 mm²/s

Rodzaje zaworów hydraulicznych Hauhinco:

 • Zawory gniazdowe sterowane bezpośrednio
 • 2/2 i 3/2-drogowe zawory rozdzielające sterowane pilotem
 • Zawory proporcjonalne
 • Zawory ciśnieniowe
 • Zawory odcinające
 • Zawory sterujące natężeniem przepływu
WordPress PopUp Plugin