Stacje uzdatniania wody przeznaczone do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

Stacja uzdatniania wody typu MPI-WTS została opracowana w odpowiedzi na zanieczyszczenia występujące w emulsjach olejowo-wodnych, wykorzystywanych w układach hydraulicznych zasilania obudów zmechanizowanych, a także dla celów przygotowanie wód w rurociągach p.poż. i technologicznych.

Odpowiednio dobrany układ filtrów mechanicznych, w połączeniu z półprzepuszczalną membraną osmotyczną, zapewnia usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, rdza, produkty korozji, muł, zawiesina), chemicznych (chlor, metale ciężkie, związki organiczne i wiele innych) oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych (bakterie, grzyby).

Dzięki wytrąceniu i unieszkodliwieniu bakterii oraz grzybów z wody surowej potrafimy przygotować taką emulsję olejowo-wodną, która dzięki swojej najwyższej jakości wpływa bardzo korzystnie na pracę urządzeń związanych ze ścianą, takich jak: zawory sterujące, sekcje obudowy zmechanizowanej, czy też elementy stacji pompowych. Tak oczyszczona woda, a co za tym idzie przygotowana na jej bazie emulsja olejowo-wodna, zapewnia praktycznie ciągłą pracę urządzeń ścianowych poprzez maksymalne wyeliminowanie przerw wynikających z wymiany zanieczyszczonych wkładów filtracyjnych oraz czyszczenia układów hydrauliki sterowniczej.

Oferujemy kompleksową obsługę, począwszy od procesu projektowania stacji uzdatniania wody, z uwzględnieniem warunków i składu chemicznego wody surowej, aż do pełnej obsługi serwisowej wraz z asortymentem części zamiennych.

Zalety stosowania Stacji Uzdatniania Wody MPI-WTS:

  • Oczyszczanie wody wykorzystywanej do wytworzenia emulsji olejowo-wodnej z nadmiaru związków chemicznych, które utrudniają prawidłowa eksploatację,
  • Osiąganie wymaganych parametrów wody, tj. twardość całkowita i przewodność, zawartość chlorków , siarczanów oraz żelaza w eksploatacyjnych warunkach granicznych,
  • Modułowa budowa urządzenia – całość zabudowana jest w klatce w wykonaniu do posadowienia na spągu lub do zawieszenia na elementach nośnych trasy kolejki podwieszanej.
  • Urządzenie może pracować jako element wchodzący w skład wysokociśnieniowej stacji pompowej MPI-EPS lub jako niezależne doposażenie do istniejących układów zasilających.
  • Ciągła praca urządzenia,
  • Automatyczne sterowanie,
  • Wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń kompleksu ścianowego,
  • Wytrącanie i unieszkodliwienie nalotów grzybicznych znajdujących się w wodzie.
WordPress PopUp Plugin