Usuwanie zgorzeliny metodą hydromechaniczną

Z uwagi na wzrost wymagań w zakresie jakości wyrobów ze stali, stali nierdzewnej, miedzi i wyrobów kutych, zwiększają się również wymagania dotyczące procesu usuwania zgorzeliny.

W celu sprostania tym zaostrzonym wymaganiom nie tylko dziś, ale i w przyszłości, w procesie produkcji wysokiej jakości wyrobów walcowanych na gorąco stosuje się procesy usuwania zgorzeliny metodą hydromechaniczną.

Oferujemy opracowane „pod klucz” systemy usuwania zgorzeliny z wyrobów walcowanych na gorąco metodą hydromechaniczną. Nasze indywidualne rozwiązania opracowujemy bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników w zakresie usuwania zgorzeliny i w dziedzinie hydrauliki wodnej w powiązaniu z pompami, zaworami i instalacjami hydraulicznymi dla różnych zastosowań.

Wydajne systemy usuwania zgorzeliny z jednego źródła

Produkty HAUHINCO takie jak pompy wysokociśnieniowe, zawory oraz komponenty instalacji, jak i cały inżyniering systemu usuwania zgorzeliny pochodzą od jednego producenta. Znamy specyfikę procesu usuwania zgorzelin z pierścieni, bloków, prętów, rur, kęsisk, kęsów i stali profilowej, a także związane z tym wymagania produkcyjne dotyczące wysokiej jakości tych wyrobów. Oferujemy nie tylko wysoką jakość, ale także wiele innych korzyści i możliwości oszczędności, dzięki inteligentnie zaprojektowanej konstrukcji systemu zapewniającej wydajność, a także niskim kosztom konserwacji i eksploatacji.

Systemy usuwania zgorzeliny metodą hydromechaniczną spełniające najbardziej rygorystyczne wymagania

Ze względu na wzrost wymagań jakościowych dla wyrobów stalowych i kutych, proces usuwania zgorzeliny podlega jeszcze bardziej rygorystycznym wymaganiom. W celu sprostania tym zaostrzonym wymaganiom nie tylko dziś, ale i w przyszłości, procesy usuwania zgorzeliny metodą hydromechaniczną podczas produkcji wysokiej jakości wyrobów walcowanych na gorąco będą odpowiednim rozwiązaniem. Opracowujemy systemy i rozwiązania w zakresie usuwania zgorzeliny, począwszy od niezależnych wysokociśnieniowych pomp nurnikowych i zaworów HAUHINCO, aż po gotowe, energooszczędne, zautomatyzowane systemy usuwania zgorzeliny wyposażone w manipulatory obrabianych przedmiotów. Nasza oferta obejmuje usuwanie zgorzelin z wyrobów wielkogabarytowych w procesie produkcji ciągłej oraz automatyczne usuwanie zgorzeliny z wysokostopowych wyrobów specjalnych.

Niskie koszty konserwacji

Dla operatorów istotnym czynnikiem jest możliwość sprawnej konserwacji systemu. Proces konserwacji zawsze przebiega sprawnie, pod warunkiem, że odbywa się w odpowiednim momencie, w ustalonych odstępach czasu. Konserwację wszystkich produktów i systemów z naszej oferty można przeprowadzić w łatwy i szybki sposób w trakcie przestojów, np. w okresie letnim lub zimowym.

Co więcej, w naszym systemie usuwania zgorzeliny nie zastosowano żadnych akumulatorów ciśnieniowych. Dzięki temu roczne koszty konserwacji mogą zmniejszyć się nawet o 50%. Nasz zaawansowany technologicznie system usuwania zgorzelin zapewnia wysoką jakość produkowanych wyrobów i długoterminową redukcję kosztów eksploatacji. To z kolei poprawi konkurencyjność Państwa firmy.

Opracowujemy i dostarczamy kompletny pakiet, dzięki czemu przeprowadzenie procesu usuwania zgorzeliny metodą hydromechaniczną jest wyjątkowo proste:

  • Technologia filtracyjna
  • Zasilanie ciśnieniowe
  • Dysza natryskowa
  • Zbijacz zgorzeliny / komora zbijacza
  • Automatyka
  • Rury wysokociśnieniowe wykonane ze stali nierdzewnej (1.4571/1.4541)

Cztery zalety gotowych systemów usuwania zgorzeliny HAUHINCO & MPI TECHNOLOGIES

Bezpośrednie zasilanie

Zasilanie bezpośrednie umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia roboczego, co w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia optymalnych i stabilnych wyników i ograniczenia wybraków do 3-5%.

Rozwiązania dostosowane do klienta

Indywidualne rozwiązania do ponownego wykorzystania istniejących lub dostosowanych do potrzeb klienta produktów. W wyniku czego powstają precyzyjne rozwiązania inżynieryjne, zapewniające najlepsze wartości.

Łatwa konserwacja

Dysze rozpylające mogą być wymieniane pojedynczo, dzięki czemu znacznie skraca się czas przestoju, a także czas magazynowania części zamiennych.

Szybkie uruchamianie

Konstrukcja modułowa: Montaż i uruchomienie systemu możliwe w ciągu jednego tygodnia, co oznacza, że wdrożenie można przeprowadzić w trakcie przestoju. Bardzo krótki czas konserwacji prewencyjnej i montażu.

WordPress PopUp Plugin