Pomiar parametrów i automatyczna regulacja stężenia emulsji

DAREC-1 to urządzenie przeznaczone do pomiaru parametrów i automatycznej regulacji stężenia emulsji olejowo – wodnej w zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu stopnia „a”, „b” lub „c” i/lub pyłu węglowego klasy A lub B.

Poza bieżącą kontrolą zawartości dodatku emulgującego w emulsji, urządzenie dodatkowo dokonuje pomiaru pH i przewodności badanego płynu.

Modułowa budowa urządzenia – całość zabudowana jest w klatce w wykonaniu do posadowienia na spągu lub do zawieszenia na elementach nośnych trasy kolejki podwieszanej.

Urządzenie może pracować jako element wchodzący w skład wysokociśnieniowej stacji pompowej MPI-EPS lub jako niezależne doposażenie do istniejących układów zasilających.

DAREC-1 monitoruje i reguluje parametry cieczy roboczej, przez co zapobiega powstaniu nadmiernej korozji i rozwojowi bakterii. Wpływa to bezpośrednio na sprawność elementów układu hydraulicznego, zapobiega degradacji jego elementów, a także przekłada się na koszty eksploatacji oraz niezawodność całego systemu.

WordPress PopUp Plugin